2023-06-21 11:48Pressmeddelande

Klaravik sätter ljus på socialt engagemang i ny hållbarhetsredovisning

Klaravik släpper nu sin nya hållbarhetsredovisning där allt från socialt engagemang för idrotten och våga-prova-mentalitet bland medarbetare är i fokus. Klaravik släpper nu sin nya hållbarhetsredovisning där allt från socialt engagemang för idrotten och våga-prova-mentalitet bland medarbetare är i fokus.

Under förra året fick drygt 106 515 begagnade objekt nytt liv med hjälp av klaravik.se. Men det är inte bara som en cirkulär marknadsplats som Klaravik vill driva sitt hållbarhetsarbete. Genom att göra skillnad för lokalsamhällen, i hela landet, vill företaget vara en faktor som gör samhällsnytta på flera nivåer. 

I hållbarhetsredovisningen, som utgår från FN:s globala mål Agenda 2030, berättar företaget om initiativ och projekt som varit och blickar framåt mot framtida förbättringar. Hållbarhetsfokus per se är inget nytt då Klaravik sedan 2012 just fokuserat på att förmedla försäljning av begagnade verktyg, maskiner och fordon. Men de senaste åren har ett mer systematiskt och proaktivt arbete tagit fart.

– Vi har egentligen alltid jobbat med hållbarhet då vår affär per definition är cirkulär. Men de senaste åren har vi konkretiserat det vi redan gör och tagit flera nya initiativ som en direkt följd av ett ökat hållbarhetsfokus, säger Therese Gilleby, chef för Klaraviks kvalitet- och hållbarhetsteam.

Sponsrat 150 idrottsföreningar

Till de initiativen hör sponsringskonceptet Klaravik Plan, där företaget sedan starten 2022 sponsrat nära 150 olika föreningar runt om i Sverige. Syftet? Att bidra till starka och hållbara lokalsamhällen genom föreningsidrotten.
– Oavsett vart i landet du befinner dig finns där en fotbollsplan, en idrottshall och inte sällan en motorbana och ett ridhus. Våra kunder finns ofta på mindre orter där idrotten betyder mycket, för alla åldrar. Klaravik Plan är ett sätt för oss att jobba för folkhälsan, såklart. Men också ett sätt att bidra till framtidstro och livskraft i det lokala där barn- och ungdomsidrotten ofta är central, säger Therese Gilleby vidare.

Klaravikanda för hållbara medarbetare

Allt börjar med medarbetarna varför Klaravik värderar företagskulturen högt.
– Vi värnar om det vi kallar Klaravikandan. Både i det stora och i det lilla. Det handlar om allt från en Fail friendly-kultur, där varje medarbetare ska känna sig trygg med att våga testa, till att vi vill bevara vår jämna könsfördelning (just nu 50 procent kvinnor/män) – till vi gör roliga saker tillsammans. 

I den nya hållbarhetsredovisningen blickar företaget också framåt, med förbättringspunkter för framtiden.
– Vi är väldigt ödmjuka inför att vi har mycket vi kan göra bättre. Ett stort fokus framåt blir att fortsätta att fasa ut det fossila bränslet i våra tjänstebilar. Inom några få år ska alla bilar vara eldrivna, avslutar Therese Gilleby.

För mer information, kontakta

David Kvicklund, Content Manager Klaravik, david.kvicklund@klaravik.se, 054-774 52 31

Therese Gilleby, chef för Klaraviks kvalitet- och hållbarhetsteam, therese.gilleby@klaravik.se, 076-677 29 62 Om Klaravik

Klaravik är marknadsplatsen för maskiner, verktyg och fordon. Vi ger företag och privatpersoner möjlighet att köpa begagnade maskiner, verktyg och fordon enkelt, tryggt och till rätt pris. Vårt mål är att förmedla vinnare i alla led. För våra säljande kunder jobbar vi nära med lokal förankring för en ansvarsfull affär. För våra köpare är vi marknadsplatsen som aldrig stannar, alltid med nya relevanta auktioner. Och för samhället bidrar vårt hållbara återbruk till att göra miljön en smula lyckligare. Win-win-win, helt enkelt. Klaravik Sverige & Danmark har ca 200 anställda, 400 000 registrerade budgivare och varje vecka läggs tusentals nya objekt ut på auktion. 2022 omsatte Klaravik 3,5 miljarder svenska kronor.


Kontaktpersoner

David Kvicklund
Content Manager
David Kvicklund