2022-09-22 12:46Pressmeddelande

Nyare lastbilar trendar uppåt på Klaravik

Försäljningarna av maskiner i allmänhet, och nyare tunga fordon i synnerhet, har ökat rejält på Klaravik under det senast året. Försäljningarna av maskiner i allmänhet, och nyare tunga fordon i synnerhet, har ökat rejält på Klaravik under det senast året.

Ny försäljningsstatistik från Klaravik visar att efterfrågan på tunga fordon ökat väsentligt det senaste året. Detta då allt fler nyare lastbilar byter ägare på klaravik.se.

Försäljningssiffrorna från Klaravik tar sin utgångspunkt i en jämförelse mellan sålda objekt på klaravik.se mellan 1 januari - 1 september i 2021 respektive 2022. Faktum är att efterfrågan och slutpriser ökat för samtliga större maskin/fordonstyper, även inom entreprenad, lantbruk och skogsbruk. Detta då andelen nyare begagnade objekt utgör en allt större del av det totala antalet försäljningar. Allra mest markant är slutprisökningen inom tunga fordon. Här är ökningen 55 procent och från 160 000 kronor till 250 000 kronor i snittpris. När helt nya lastbilar är en bristvara har det lett till ett ökat intresse av att hitta nyare begagnat på annat sätt, vilket också märks hos Klaravik.
– Komponentbrist och krig i omvärlden påverkar köparna. I tider av sinande tillgång har ändå utbudet på Klaravik varit stort. Det är väldigt roligt att vi får allt större förtroende att sälja även lite nyare objekt, vilket förklarar den generella prisökningen. Med en mix av både veteranfordon och nyare begagnat får vi en härlig spännvidd och erbjuder något för alla, säger Carita Nero, försäljningschef på Klaravik. 

Fler som får hjälp med finansiering

Kunder som köper tunga fordon har också i allt större utsträckning ansökt om finansiering av sina köp på Klaravik. Tolv procent av budvinnarna har fått vägledning med avbetalningsplaner hittills under 2022 jämfört med åtta procent under 2021.
– Inflationen i stort, höjda räntor och el- och bränslepriser kan säkerligen vara en orsak. Det är rimligt att anta att det påverkat likviditeten hos en del företag och då är en säker och trygg finansiering ett gott stöd som vi gärna hjälper till med, säger Nero vidare.

Ökat utbud när nyproduktionen är osäker

Att allt fler riktar sina blickar åt Klaravik och åt begagnathandeln i stort märks inte bara när det kommer till tunga fordon. Samma tendenser finns också inom lantbruk, skogsbruk, entreprenad och bygg.
– Under våren upplevde vi att en del säljare avvaktade. Men efter sommaren har det varit lite av en proppen-ur-effekt. Under förra veckan hade vi på Klaravik närmare 3000 auktioner igång samtidigt, vilket är mer än någonsin. Och med tanke på köparnas efterfrågan är det ett gott läge att cirkulera de fordon eller maskiner man inte längre använder. På så sätt bidrar vi tillsammans till att maskin- och transportsektorn rullar, även när helt nya maskiner är en bristvara, avslutar Nero. 

Sålda tunga fordon 2021 och 2022 (jan-sept)

Slutpriser på tunga fordon på Klaravik
Försäljningen av tunga fordon (omsättning) har ökat med 29,80 %
Snittpriset per sålt tungt fordon har ökat med 55,67 %
Populäraste fabrikatet 2021: Volvo (24,58 %) 2022: Scania (33,17 %)

För mer information, kontakta

Carita Nero, försäljningschef på Klaravik, nero@klaravik.se, 070- 568 05 99Om Klaravik

Klaravik är marknadsplatsen för maskiner, verktyg och fordon. Vi ger företag och privatpersoner möjlighet att köpa begagnade maskiner, verktyg och fordon enkelt, tryggt och till rätt pris. Vårt mål är att förmedla vinnare i alla led. För våra säljande kunder jobbar vi nära med lokal förankring för en ansvarsfull affär. För våra köpare är vi marknadsplatsen som aldrig stannar, alltid med nya relevanta auktioner. Och för samhället bidrar vårt hållbara återbruk till att göra miljön en smula lyckligare. Win-win-win, helt enkelt. Klaravik Sverige & Danmark har 190 anställda, 390 000 registrerade budgivare och varje vecka läggs tusentals nya objekt ut på auktion. 2021 omsatte Klaravik drygt 3 miljarder svenska kronor.


Kontaktpersoner

Carita Nero
VD
Carita Nero
David Kvicklund
Content Manager
David Kvicklund