2022-09-28 08:05Pressmeddelande

Ökat hållbarhetsfokus ska förbättra Klaraviks cirkulära affär

Klaraviks hållbarhetsarbete presenteras nu i en ny redovisning där den cirkulära affären, samhällsengagemanget och jämställdhetsfokuset är några av huvudområdena.Klaraviks hållbarhetsarbete presenteras nu i en ny redovisning där den cirkulära affären, samhällsengagemanget och jämställdhetsfokuset är några av huvudområdena.

För Klaravik har återbruk varit helt centralt för affären sedan företaget etablerades för tio år sedan. Nu sätter företaget ytterligare ljus på frågan för att ta nya hållbarhetskliv. Med en lokal närvaro i hela landet, ett stort samhällsengagemang och ett driv för en mer jämställd bransch ska företaget fortsätta att växa hållbart.

I den nya hållbarhetsredovisningen presenterar Klaravik sitt arbete inom området, med utgångspunkt i FN:s globala mål, Agenda 2030.
– Hela vår tjänst bygger på att cirkulera begagnade maskiner, verktyg och fordon så att saker används och återbrukas. Genom att låta saker gå, i stället för att stå vill vi vara ett naturligt alternativ till att konsumera nytt. Det är inget nytt, så sett. Men genom att summera det vi redan gör vill vi systematiskt och ödmjukt jobba för att bli ännu mer hållbara i allt vi gör, säger Karin Malmberg, marknadschef på Klaravik.

Lokal närvaro och förmedlare för 30 000 andra

En del av Klaraviks hållbarhetsarbete handlar om att jobba för lokalsamhällen i hela landet. Så nära kundernas vardag och verklighet det går.
– Våra auktionsmäklare bor i hela Sverige, från norr till syd och även utanför urbana storstadsområden. I nuläget förmedlar vi ungefär 30 000 andra företags försäljningar, som ofta har ägandet lokalt. På så vis kan vi vara med och bidra till ett starkt näringsliv i flera steg, säger hon vidare.

Klaravik Plan ska bidra till hållbara lokalsamhällen

För att stötta kundernas vardag och öka varumärkeskännedomen har Klaravik under 2022 intensifierat sitt sponsringsarbete till barn- och ungdomsidrotten. Genom sponsringskonceptet Klaravik Plan vill företaget stärka välbefinnandet med idrotten som förenande kraft i hela Sverige. Nyligen auktionerades unika tavlor i konstprojektet “Människan bakom maskinen” till förmån för idrotten och i tidigare i år fick alla föreningar i landet ansöka om sponsringsbidrag. Karin Malmberg:
– I Klaravik Plan har vi som mål att sponsra 100 föreningar årligen för att uppmuntra folkhälsa, social trygghet och gemenskap. Vi ser idrotten som en lägereld, där många kan samlas, trivas och växa.

Jämställdhetsfokus i tillväxtfas

På tal om att växa. Klaravik har nu 160 medarbetare i Sverige efter att ha ökat personalstyrkan successivt år för år.
– I grund och botten handlar det om att vi ska kunna jobba mer nära och ge bättre service till våra kunder. Samtidigt som vi vill gå i bräschen för en mer jämställd bransch. Vi är i nuläget  lika många kvinnor som män på Klaravik, en inslagen väg vi tänker fortsätta på även när företaget växer. 

För mer information, kontakta:

Karin Malmberg, marknadschef Klaravik, 073-314 06 24, karin.malmberg@klaravik.se Om Klaravik

Klaravik är marknadsplatsen för maskiner, verktyg och fordon. Vi ger företag och privatpersoner möjlighet att köpa begagnade maskiner, verktyg och fordon enkelt, tryggt och till rätt pris. Vårt mål är att förmedla vinnare i alla led. För våra säljande kunder jobbar vi nära med lokal förankring för en ansvarsfull affär. För våra köpare är vi marknadsplatsen som aldrig stannar, alltid med nya relevanta auktioner. Och för samhället bidrar vårt hållbara återbruk till att göra miljön en smula lyckligare. Win-win-win, helt enkelt. Klaravik Sverige & Danmark har 190 anställda, 390 000 registrerade budgivare och varje vecka läggs tusentals nya objekt ut på auktion. 2021 omsatte Klaravik drygt 3 miljarder svenska kronor.


Kontaktpersoner

Karin Malmberg
CMO
Karin Malmberg
David Kvicklund
Content Manager
David Kvicklund